ฮ่องกงจับมือสิงคโปร์เตรียมเปิดทราเวลบับเบิล

15 ตุลาคม 2563 4:47 pm สำนักข่าวไทย

ฮ่องกง 15 ต.ค. – ฮ่องกงและสิงคโปร์เตรียมทำข้อตกลงการจับคู่ท่องเที่ยวกับประเทศที่มีความมั่นใจในความปลอดภัยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 หรือทราเวลบับเบิล เพื่อฟื้นฟูการเดินทางระหว่างประเทศโดยผ่อนคลายมาตรการกักตัวให้ผู้เดินทางชาวต่างชาติ

นายเอ็ดเวิร์ด เยา รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์และพัฒนาเศรษฐกิจฮ่องกง และนายออง เย คุง รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมสิงคโปร์เผยร่วมกันว่า ผู้เดินทางภายใต้โครงการทราเวลบับเบิลจะต้องมีผลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นลบและเดินทางมาในเที่ยวบินที่กำหนดเท่านั้น ทางการของทั้งสองประเทศจะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม เช่น กำหนดวันเริ่มโครงการในสัปดาห์หน้า รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมสิงคโปร์ระบุเพิ่มเติมว่า โครงการทราเวลบับเบิลมีความปลอดภัยและรอบคอบ ทั้งยังเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยฟื้นฟูการเดินทางทางอากาศ และเป็นต้นแบบของความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกในอนาคต นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังผ่อนคลายมาตรการกักตัวให้ผู้ที่เดินทางมาจากฮ่องกงเหลือเพียง 7 วันจากเดิมที่ต้องกักตัว 14 วัน และประกาศให้ฮ่องกงอยู่ในรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงติดโรคโควิด-19 ในระดับต่ำ

ก่อนหน้านี้ ฮ่องกงประกาศห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ข้อตกลงกับสิงคโปร์จึงถือเป็นการเริ่มต้นโครงการทราเวลบับเบิลครั้งแรกกับต่างประเทศ ขณะที่สิงคโปร์ประกาศข้อตกลงในการเดินทางเพื่อธุรกิจและอย่างเป็นทางการร่วมกับจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ รวมถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวทั่วไปจากบรูไน นิวซีแลนด์ เวียดนาม และพื้นที่ส่วนใหญ่ของออสเตรเลีย.

CR: สำนักข่าวไทย