แนวทางวัคซีนเอฟดีเอสหรัฐ

7 ตุลาคม 2563 4:04 pm สำนักข่าวไทย

สหรัฐ 7 ต.ค.-เอฟดีเอ กำหนดแนวทางเข้มงวดสำหรับวัคซีนต้านไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โดยกำหนดผู้พัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 ที่การทดลองยังไม่สิ้นสุด ต้องมีคุณสมบัติตามที่เอฟดีเอกำหนด

สำนักงานอาหารและยาสหรัฐ หรือเอฟดีเอ กำหนดแนวทางเข้มงวดสำหรับวัคซีนต้านไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โดยกำหนดผู้พัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 ที่ต้องการให้เอฟดีเอรับรองการใช้วัคซีนฉุกเฉิน โดยที่ยังไม่สิ้นสุดการทดลองในระดับคลีนิก ต้องมีคุณสมบัติตามที่เอฟดีเอกำหนด ได้แก่ ต้องมีการติดตามการพัฒนาวัคซีนอย่างน้อย 2 เดือน หลังมีการให้วัคซีนกับผู้ที่เข้าร่วมโครงการทดลองวัคซีน นอกจากนี้ ยังต้องมีข้อมูลด้านความปลอดภัยจากการทดลองวัคซีน กับผู้รับวัคซีนที่มากกว่า 3,000 คน.

CR: สำนักข่าวไทย