ไม่มีหลักฐานชัดว่าเปิด รร.ทำให้โควิดระบาดเพิ่ม

1 ตุลาคม 2563 4:49 pm สำนักข่าวไทย

ลอนดอน 1 ต.ค.- ผลการศึกษาใน 191 ประเทศพบว่า การเปิดโรงเรียนหลังใช้มาตรการล็อกดาวน์และฉีดวัคซีนไม่เกี่ยวข้องกับยอดผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19 ที่เพิ่มขึ้น แต่การปิดโรงเรียนจะทำให้ปีนี้เด็กขาดเรียนรวมกัน 300,000 ล้านวัน

อินไซทส์ฟอร์เอดูเคชัน มูลนิธิการศึกษาในสวิตเซอร์แลนด์เผยผลการวิเคราะห์ว่า การขาดเรียนร้อยละ 84 จะเกิดขึ้นในประเทศยากจน ขณะนี้ยังมีเด็กมากถึง 711 ล้านคนไม่ได้ไปโรงเรียน เพราะ 44 ประเทศยังปิดโรงเรียนอยู่ ก่อนหน้านี้มีการตั้งสมมติฐานว่า การเปิดโรงเรียนจะทำให้การติดเชื้อเพิ่มขึ้น แต่การปิดโรงเรียนจะทำให้การติดเชื้อลดลง แต่ความเป็นจริงซับซ้อนกว่านั้น ประเทศส่วนใหญ่เปิดโรงเรียนอีกครั้งแม้ว่ายังมีการระบาดระลอกแรก บางแห่งเข้าสู่การระบาดระลอกสอง 52 ประเทศที่เปิดโรงเรียนอีกครั้งในเดือนสิงหาคมและกันยายน เช่น ฝรั่งเศส สเปน มีอัตราการติดเชื้อช่วงปิดภาคเรียนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปิดโรงเรียน ขณะที่อังกฤษ ฮังการี มีอัตราการติดเชื้อลดลงหลังจากเริ่มปิดโรงเรียน และทรงตัวในช่วงปิดภาคเรียน ก่อนกลับมาเพิ่มอีกเมื่อเปิดโรงเรียน

อย่างไรก็ดี ผลการวิเคราะห์ไม่พบความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนระหว่างการเปิดหรือปิดโรงเรียนกับอัตราการติดเชื้อ จึงต้องพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ด้วย สิ่งสำคัญขณะนี้คือ การเรียนรู้จากประเทศที่เปิดเรียนอย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่ามีอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้น หลายประเทศกำลังพัฒนายุทธศาสตร์ให้โรงเรียนในช่วงที่โรคโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาด เช่น ฝรั่งเศส อิตาลี ให้โรงเรียนปิดชั่วคราวเมื่อพบการระบาดเป็นกรณีไป การให้สวมหน้ากากอนามัย หมุนเวียนชั้นเรียน ควบคู่ไปกับการเรียนออนไลน์.

CR: สำนักข่าวไทย