เผยโควิดในอินเดียมีรูปแบบการแพร่เฉพาะตัว

1 ตุลาคม 2563 4:15 pm สำนักข่าวไทย

นิวเดลี 1 ต.ค.- นักวิทยาศาสตร์ในอินเดียชี้ว่า การแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในอินเดียมีรูปแบบเฉพาะตัวที่แตกต่างจากที่พบในประเทศรายได้สูง

คณะนักวิจัยเผยผลการศึกษาในวารสารไซเอินซ์ฉบับวันพุธ ประเมินรูปแบบการแพร่เชื้อในประชากร 575,071 คน ที่สัมผัสผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้ว 84,965 คนในรัฐทมิฬนาฑู ทางตอนใต้ และรัฐอานธรประเทศ ทางตะวันออกเฉียงใต้ เป็นสองรัฐที่มีบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมาก มีค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขต่อประชากรสูง และขึ้นชื่อเรื่องมีระบบดูแลสุขภาพปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพของประเทศ

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตกระจุกตัวในกลุ่มอายุ 40-69 ปี เทียบแล้วอายุน้อยกว่าที่กระจุกตัวในประเทศรายได้สูง อัตราผู้เสียชีวิตต่อผู้ป่วยหรือที่เรียกว่าอัตราป่วยตายมีตั้งแต่ร้อยละ 0.05 ในกลุ่มอายุ 5-17 ปี ไปจนถึงร้อยละ 16.6 ในกลุ่มอายุตั้งแต่ 85 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยมักอยู่ในโรงพยาบาลเฉลี่ย 5 วันก่อนเสียชีวิต เทียบกับในสหรัฐที่มักอยู่เฉลี่ย 13 วันก่อนเสียชีวิต นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยร้อยละ 70 ไม่ได้ทำให้คนใกล้ชิดติดเชื้อ แต่ผู้ป่วยร้อยละ 8 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของผู้ป่วยใหม่ บ่งชี้ว่ามีการแพร่เชื้อในวงกว้างแบบซูเปอร์สเปรดเดอร์ ขณะที่ผู้เสียชีวิตร้อยละ 63 มีโรคประจำตัวอย่างน้อยหนึ่งโรค ร้อยละ 36 มีตั้งแต่สองโรคขึ้นไป และร้อยละ 45 เป็นผู้ป่วยเบาหวาน ผู้เสียชีวิตที่อายุ 75 ปีขึ้นไปมีเพียงร้อยละ 17.9 เทียบกับสหรัฐที่มากถึงร้อยละ 58.1.

CR: สำนักข่าวไทย