สายการบินสิงคโปร์ยกเลิกไฟลท์ “ไม่ได้บินไปไหน”

29 กันยายน 2563 5:49 pm สำนักข่าวไทย

สิงคโปร์ 29 ก.ย. – สิงคโปร์แอร์ไลน์ สายการบินแห่งชาติของสิงคโปร์แถลงวันนี้ว่า ได้ยกเลิกแผนการจัดเที่ยวบิน “ไม่ได้ไปไหน” หรือ “flights to nowhere” ที่มีเป้าหมายในการสร้างรายได้ให้กับสายการบินที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หลังจากมีเสียงคัดค้านจากผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในขณะที่อุตสาหกรรมการบินกำลังเผชิญกับวิกฤติอย่างหนักที่เป็นผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 สายการบินหลายแห่ง เช่น ในออสเตรเลีย ญี่ปุ่นและไต้หวัน เสนอให้บริการเที่ยวบินระยะสั้นสำหรับชมทัศนียภาพที่ขึ้นและลงที่สนามบินเดิมเพื่อหารายได้ให้กับสายการบิน โดยเที่ยวบินประเภทนี้จัดขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการการเดินทางอย่างยิ่งในขณะที่ยังมีข้อจำกัดที่เกี่ยวเนื่องกับการระบาดของเชื้อไวรัส และเป็นเที่ยวบินที่ได้รับความนิยมมาก แต่สิงคโปร์แอร์ไลน์ ซึ่งจำเป็นต้องระงับการใช้เครื่องบินที่มีเกือบทั้งหมดและต้องลดจำนวนพนักงาน กล่าวว่า ได้ตัดสินใจยกเลิกแนวคิดเรื่องนี้แล้ว หลังจากมีการพิจารณาทบทวน และมีแนวคิดที่เป็นทางเลือกใหม่ในการหารายได้ ซึ่งรวมถึงการเปิดให้ผู้โดยสารสามารถมาเที่ยวชมเครื่องบินและเสนอบริการให้รับประทานอาหารบนเครื่องบินแอร์บัส เอ380 ซึ่งเป็นเครื่องบินที่มีขนาดลำตัวใหญ่ที่สุดในโลก นักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมได้ค้านการให้บริการเที่ยวบินพิเศษ “ไม่ได้ไปไหน” ของสิงคโปร์แอร์ไลน์ โดยกล่าวว่า เที่ยวบินดังกล่าวอาจเป็นการส่งเสริมการเดินทางที่สร้างก๊าซเรือนกระจกอย่างไม่มีเหตุผลที่สมควร.

CR: สำนักข่าวไทย