9 ใน 10 ของคนหายป่วยโควิดมีผลข้างเคียง

29 กันยายน 2563 5:00 pm สำนักข่าวไทย

โซล 29 ก.ย.- ผลการศึกษาขั้นต้นในเกาหลีใต้พบว่า ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่หายป่วยแล้ว 9 ใน 10 คนมีอาการข้างเคียง เช่น อ่อนเพลีย เสียการรับกลิ่นหรือรส

เจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมและป้องกันโรคเกาหลีแถลงวันนี้ว่า ผลการสำรวจออนไลน์กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่หายป่วยแล้ว 965 คน มี 879 คนหรือร้อยละ 91.1 ตอบว่า มีอาการข้างเคียงอย่างน้อย 1 อย่าง อาการข้างเคียงที่พบมากที่สุดคืออ่อนเพลีย มีผู้ตอบร้อยละ 26.2 รองลงมาคือไม่มีสมาธิ มีผู้ตอบร้อยละ 24.6 อาการข้างเคียงอื่น ๆ เช่น อาการทางจิตใจหรือจิตวิทยา เสียการรับกลิ่นหรือรส ตัวเลขเหล่านี้เป็นรายงานเบื้องต้นจากการสำรวจที่อาจารย์อายุรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติกยองบุกในเมืองแดกู สอบถามกับผู้ป่วยที่หายแล้ว 5,762 คน มีคนตอบแบบสอบถามร้อยละ 16.7 จะมีการเผยแพร่ผลการศึกษาพร้อมบทวิเคราะห์อย่างละเอียดในเร็ว ๆ นี้

เจ้าหน้าที่เผยด้วยว่า กำลังศึกษาร่วมกับองค์กรทางการแพทย์ 16 แห่งเรื่องอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 เป็นการวิเคราะห์อย่างละเอียดด้วยการใช้เครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์หรือซีทีสแกนกับผู้ป่วยที่หายแล้ว โดยจะดำเนินการในปีหน้า ส่วนยอดผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายใหม่จนถึงเที่ยงคืนวันจันทร์มี 38 คน เป็นตัวเลขสองหลักเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 23,699 คน และมีผู้เสียชีวิต 407 คน.

CR: สำนักข่าวไทย