เผยโตเกียวโอลิมปิกอาจจะกำหนดให้นักกีฬาตรวจโควิดก่อน

23 กันยายน 2563 6:19 pm สำนักข่าวไทย

โตเกียว 23 ก.ย. – คณะผู้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวที่เลื่้อนจากปีนี้ไปเป็นปีหน้า เปิดเผยร่างมาตรการที่จะนำมาใช้เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกำหนดให้นักกีฬาทุกคนเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสทันทีที่เดินทางถึงญี่ปุ่น

มาตรการที่นำออกเผยแพร่นี้ ยังอยู่ในขั้นตอนปรึกษาหารือเพื่อหาข้อสรุป ระบุด้วยว่า นักกีฬาญี่ปุ่นหรือนักกีฬาที่เป็นตัวแทนของประเทศอื่นที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่น ก็จะอยู่ภายใต้มาตรการเดียวกัน ภายใต้แผนนี้ แม้ว่านักกีฬาต่างประเทศจะไม่ต้องเข้ารับการกักตัวเพื่อสังเกตุอาการเป็นเวลาสองสัปดาห์ แต่จะต้องมีการตรวจหาไวรัสทั้งตอนเดินทางเข้ามาและเดินทางออกจากญี่ปุ่น นอกจากนั้น คณะผู้จัดการแข่งขันยังเสนอให้จำกัดการเดินทางภายในญี่ปุ่นของบรรดานักกีฬาที่เข้ามาแข่งขันโอลิมปิกด้วย โดยจะจำกัดให้อยู่แต่ในเมืองที่เป็นที่พักและเมืองที่เป็นสถานที่ฝึกซ้อม การระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดคำถามถึงความเป็นไปได้ในการจัดการแข่งขันโอลิมปิกในปีหน้า แม้ว่านายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะ ซูงะ ยังได้เน้นถึงความสำคัญของการแข่งขันที่กรุงโตเกียวจะเป็นเจ้าภาพ.

CR: สำนักข่าวไทย