นิด้าโพล ชี้หากโควิด-19 ระบาดรอบสอง”คนหาเช้ากินค่ำ”ลำบากสุด

16 ก.ย. 63 12:03 น. สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

  วันนี้ (16 กันยายน) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ ร่วมกับคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ‘ใครจะเดือดร้อน หากมีโควิด-19 รอบสอง’ เกี่ยวกับกลุ่มในสังคมที่จะได้รับความเดือดร้อน และมาตรการหรืองบประมาณการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหากเกิดการระบาดของโควิด-19 รอบสอง

  จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนว่า กลุ่มที่จะเดือดร้อนมากที่สุดหากเกิดการระบาดของโควิด-19 รอบสอง ส่วนใหญ่มีการตอบดังนี้

  อันดับ 1 ร้อยละ 43.12 ระบุว่าคนจนที่หาเช้ากินค่ำ
  อันดับ 2 ร้อยละ 14.68 ระบุว่าพ่อค้า-แม่ค้าทั่วไป
  อันดับ 3 ร้อยละ 9.66 ระบุว่ากลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม บริษัททัวร์ ไกด์ ร้านอาหาร ฯลฯ
  อันดับ 4 ร้อยละ 8.59 ระบุว่าผู้ที่ปัจจุบันยังคงตกงานอยู่
  อันดับ 5 ร้อยละ 7.53 ระบุว่ากลุ่มผู้เปราะบางในสังคม เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
  อันดับ 6 ร้อยละ 5.02 ระบุว่าพนักงานบริษัท พนักงานโรงงาน
  อันดับ 7 ร้อยละ 2.66 ระบุว่านักเรียน นักศึกษา

  ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อมาตรการหรืองบประมาณการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหากเกิดการระบาดของโควิด-19 รอบสอง พบว่าส่วนใหญ่มีการตอบดังนี้

  อันดับ 1 ร้อยละ 33.54 ระบุว่ารัฐบาลจะไม่มีงบประมาณสำหรับมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
  อันดับ 2 ร้อยละ 30.80 ระบุว่ามาตรการหรืองบประมาณการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจะเหมือนหรือเท่าๆ เดิม
  อันดับ 3 ร้อยละ 19.70 ระบุว่ามาตรการหรืองบประมาณการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจะน้อยลง
  อันดับ 4 ร้อยละ 13.16 ระบุว่ามาตรการหรืองบประมาณการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจะมากขึ้น
  อันดับ 5 ร้อยละ 2.80 ระบุว่าไม่ตอบ ไม่ทราบ ไม่สนใจ

เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

CR:Efinancethai