ผู้ผลิตหน้ากากในสหรัฐวอนรัฐช่วยเหลือ

10 กันยายน 2563 3:12 pm สำนักข่าวไทย

สหรัฐ 10 ก.ย. – บริษัทผู้ผลิตหน้ากากอนามัยในสหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มการช่วยเหลือเพื่อให้สามารถผลิตหน้ากากได้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในประเทศ ส่วนชุดป้องกันการติดเชื้อที่ใช้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่นำเข้าจากจีน

บริษัทผู้ผลิตหน้ากากอนามัยในสหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มการช่วยเหลือเพื่อให้สามารถผลิตหน้ากากได้เพียงพอต่อความต้องการ ผู้บริหารบริษัทผู้ผลิตหน้ากากรายใหญ่ของสหรัฐเผยว่าทางบริษัทประสบปัญหาวัตถุดิบในประเทศไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถผลิตหน้ากากได้เต็มกำลังการผลิต และไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในประเทศ ขณะที่ชุดป้องกันการติดเชื้อที่ใช้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่นำเข้ามาจากจีน นอกจากนี้ยังพบว่ารัฐบาลสหรัฐล้มเหลวในการควบคุมการส่งออกวัตถุดิบสำหรับผลิตหน้ากาก และชุดป้องกันการติดเชื้อ ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนตามมา ผู้ผลิตหน้ากากยังบอกด้วยว่าไม่สามารถจะแข่งขันด้านราคากับสินค้าจากจีนได้ หากรัฐบาลไม่เข้ามาช่วยแทรกแซงกลไกการตลาด.

CR: สำนักข่าวไทย