โป๊ปให้ประชาชนเข้าเฝ้าครั้งแรกในรอบ 6 เดือน

2 กันยายน 2563 7:01 pm สำนักข่าวไทย

สำนักวาติกัน 2 ก.ย.- สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขคริสต์จักรนิกายโรมันคาทอลิก ทรงให้ประชาชนทั่วไปเข้าเฝ้าเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือนในวันนี้ หลังจากที่ให้เข้าเฝ้าแบบเสมือนจริงเพราะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

ผู้เข้าเฝ้าประมาณ 500 คน ต้องผ่านการวัดไข้ก่อนเข้าสำนักวาติกันในกรุงโรม เกือบทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและนั่งเก้าอี้ที่จัดวางอย่างเว้นระยะห่าง สมเด็จพระสันตะปาปาพระชนมพรรษา 83 พรรษา เสด็จพระราชดำเนินผ่านประชาชนและมีพระราชปฏิสันถารด้วยในระยะห่าง 1-2 เมตร จากนั้นตรัสกับผู้มาเข้าเฝ้าว่า หลังจากรอมาหลายเดือน ในที่สุดก็ได้เห็นหน้ากันอีกครั้งโดยไม่ผ่านจอ เป็นเรื่องที่วิเศษมาก พระองค์ให้ประชาชนเข้าเฝ้าด้วยตัวเองครั้งหลังสุดเมื่อต้นเดือนมีนาคม หลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นการเข้าเฝ้าจากห้องสมุดของสำนักวาติกันผ่านโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ตเพราะโรคโควิด-19 ระบาด ทรงเผยว่า รู้สึกเหมือนถูกขัง

โป๊ปตรัสถึงเลบานอน

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงประกาศให้วันที่ 4 กันยายนเป็นวันแห่งการสวดภาวนาให้แก่เลบานอนที่เกิดระเบิดใหญ่บริเวณท่าเรือเมื่อเดือนก่อนและเกิดความตึงเครียดในประเทศ ทรงขอให้ผู้นับถือศาสนาอื่นร่วมสวดภาวนาด้วยเพื่อไม่ให้เลบานอนถูกทอดทิ้ง ทรงขอให้นักการเมืองและผู้นำทางศาสนาให้คำมั่นว่าจะร่วมฟื้นฟูเลบานอนอย่างจริงใจและโปร่งใส และทรงขอให้ประเทศต่าง ๆ ช่วยเหลือโดยไม่เข้าไปพัวพันกับความตึงเครียดในภูมิภาค.

CR: สำนักข่าวไทย