สอท.ในรัสเซียจัดตรวจสุขภาพ-ออกใบรับรอง ส่ง 56 คนไทยกลับบ้าน

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 – 09:28 น. มติชน

วันที่ 30 สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ได้เปิดบริการตรวจสุขภาพและออกเอกสารจำเป็น สำหรับคนไทยที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับเร่งด่วน ครั้งที่ 11 จำนวน 56 คน

โดยทั้งหมดจะเดินทางกลับในช่วงเช้าวันที่ 31 สิงหาคม  ด้วยเที่ยวบิน SU270 เวลา 06.10 น. และถึงประเทศไทยในเวลา 19.30 น. วันเดียวกัน

CR:มติชน