สวิตเซอร์แลนด์เศรษฐกิจถดถอย

27 สิงหาคม 2563 7:04 pm สำนักข่าวไทย

ซูริค 27 ส.ค.- เศรษฐกิจสวิตเซอร์แลนด์เข้าสู่ภาวะถดถอย เพราะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจไตรมาสสองร่วงหนักที่สุดเป็นประวัติการณ์

กระทรวงเศรษฐกิจสวิตเซอร์แลนด์แถลงวันนี้ว่า ไตรมาสสองปีนี้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพี (GDP) หดตัวถึงร้อยละ 8.2 มากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลในปี 2523 ขณะที่ไตรมาสแรกหดตัวร้อยละ 2.5 ทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคเพราะหดตัวสองไตรมาสติดต่อกัน เศรษฐกิจสวิตเซอร์แลนด์เป็นไปตามเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยอย่างหนักเพราะโรคโควิด-19 แพร่ระบาดทั่วโลก ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลกเกิน 24 ล้านคนแล้ว และมีผู้เสียชีวิตกว่า 820,000 คน อย่างไรก็ดี จีดีพีของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีผู้ป่วยกว่า 40,000 คน เสียชีวิตกว่า 1,700 คน ถือว่าลดลงอย่างจำกัดเมื่อเทียบกับหลายประเทศ เนื่องจากภาคบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากมาตรการจำกัดการระบาดครองสัดส่วนจีดีพีของสวิตเซอร์แลนด์น้อยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน

ไตรมาสสองปีนี้ภาคการผลิตของสวิตเซอร์แลนด์ลดลงร้อยละ 9 ได้อุตสาหกรรมการผลิตยาที่ขยายตัวช่วยยับยั้งไม่ให้ลดลงหนัก การส่งออกสินค้ายกเว้นสินค้ามีค่าลดลงร้อยละ 9.4 ธุรกิจที่พักและอาหารลดลงกว่าร้อยละ 54 การบริโภคภาคเอกชนลดลงร้อยละ 8.6 ความต้องการบริโภคในประเทศลดลงมากเป็นประวัติการณ์ ทำให้การนำเข้าสินค้าลดลงร้อยละ 14.3 และการนำเข้าภาคบริการลดลงกว่าร้อยละ 22.

CR: สำนักข่าวไทย