สหประชาชาติระบุเด็ก 463 ล้านคนเข้าไม่ถึงการเรียนแบบเสมือนจริง

27 สิงหาคม 2563 1:41 pm สำนักข่าวไทย

นิวยอร์ก 27 ส.ค. – ผลการศึกษาของสหประชาชาติพบว่า มีนักเรียนราว 463 ล้านคนทั่วโลกที่ขาดแคลนอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนแบบเสมือนจริงหลังโรงเรียนปิดในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

นางเฮนเรียตตา โฟร์ ผู้อำนวยการบริหารองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟระบุในแถลงการณ์ว่า มีเด็ก ๆ หลายคนได้รับผลกระทบจากการเรียนมาเป็นเวลายาวนานหลายเดือน ที่ถือเป็นภาวะฉุกเฉินทางการศึกษาทั่วโลก และอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในอีกหลายสิบปีข้างหน้า รายงานการศึกษาของสหประชาชาติยังชี้ให้เห็นว่า ความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการเรียนทางไกลของเด็ก ๆ ในทวีปแอฟริกาและบางพื้นที่ของทวีปเอเชียมากกว่าในทวีปยุโรป ทั้งนี้ สหประชาชาติได้เก็บข้อมูลทำการศึกษาจาก 100 ประเทศทั่วโลก โดยประเมินจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ และวิทยุในที่สาธารณะ

ยูนิเซฟยังได้เตือนรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกในการตัดสินใจเปิดโรงเรียนอีกครั้ง ที่รวมถึงการสอนในห้องเรียนด้วย หลังจากหลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดต่าง ๆ แล้ว.

CR: สำนักข่าวไทย