องค์การอนามัยโลกเผย 172 ประเทศเข้าร่วมแผนพัฒนาวัคซีนโควิด-19

24 สิงหาคม 2563 7:42 pm สำนักข่าวไทย

เจนีวา 24 ส.ค. – องค์การอนามัยโลก กล่าววันนี้ว่า มีประเทศที่เข้ามามีส่วนร่วมในร่วมโคแว็กซ์ (COVAX) ซึ่งเป็นโครงการแบ่งปันวัคซีนโลกอย่างเท่าเทียมกันแล้วประมาณ 172 ประเทศ แต่โครงการนี้ยังต้องการเงินทุนเพิ่มเติมและประเทศต่าง ๆ ต้องมีพันธผูกพันในการผลักดันโครงการนี้

เจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลก กล่าวว่า ประเทศต่าง ๆ ที่ต้องการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโคแว็กซ์ จะต้องยื่นเอกสารแสดงความจำนงภายในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ และต้องยืนยันความประสงค์ในการเข้าร่วมภายในวันที่ 18 กันยายน และต้องจ่ายเงินในขั้นต้นภายในวันที่ 9 ตุลาคม นายเทโดรส อัดฮานอม กีเบรเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า โคแว็กซ์ มีความจำเป็นสำหรับการทำให้การระบาดของโควิด-19 สิ้นสุดลง นอกจากนั้น ยังช่วยในลดความเสี่ยงของประเทศกำลังพัฒนาในการพัฒนาและซื้อวัคซีน พร้อมกับยังจะทำให้แน่ใจว่า ราคาของวัคซีนจะอยู่ในระดับต่ำมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นายเทโดรส กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกตั้งเป้าจะแจกจ่ายวัคซีนให้ได้ 2 พันล้านโดสไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ลงนามเข้าร่วมในโครงการนี้ภายในสิ้นปี 2021 โดยในเบื้องต้นนั้น วัคซีนจะมีอยู่อย่างจำกัด จึงจะให้ความสำคัญกับบุคคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานแนวหน้าเป็นลำดับแรก ๆ เนื้่องจากเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยรักษาชีวิตประชาชนและช่วยรักษาระบบสุขภาพให้มีความมั่นคง.

CR: สำนักข่าวไทย