เอสเอ็มอีฮ่องกงเกือบครึ่งคาดอยู่ได้ไม่เกิน 6 เดือนถ้ารัฐไม่ช่วย

21 สิงหาคม 2563 2:57 pm สำนักข่าวไทย

ฮ่องกง 21 ส.ค.- ผลสำรวจธุรกิจขนาดกลางและย่อมหรือเอสเอ็มอี (SMEs) ในฮ่องกงพบว่า เกือบครึ่งคาดว่าจะดำเนินธุรกิจได้ไม่เกิน 6 เดือน หากรัฐไม่ให้การสนับสนุนครั้งใหม่

หอการค้าฮ่องกงสอบถามสมาชิก 4,000 ราย มีทั้งเอสเอ็มอีและธุรกิจใหญ่ เอสเอ็มอีเกือบครึ่งหนึ่งและธุรกิจใหญ่ 1 ใน 4 เผยว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จะทำให้ดำเนินธุรกิจต่อได้ไม่เกิน 6 เดือน เอสเอ็มอีร้อยละ 60 และธุรกิจใหญ่ร้อยละ 29 มีรายได้ลดลงไปถึงครึ่งหนึ่ง ประธานหอการค้าระบุว่า เอสเอ็มอีคือหัวใจและวิญญาณของชุมชนธุรกิจฮ่องกง ภาครัฐและเอกชนจะต้องช่วยกันประคับประคองให้เอสเอ็มอีผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้ ข้อมูลของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฮ่องกงระบุว่า ฮ่องกงมีเอสเอ็มอีทั้งหมด 340,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 98 ของธุรกิจทั้งหมด ขณะที่การจ้างงานร้อยละ 45 ในฮ่องกงอยู่ในภาคเอกชน

ผู้ตอบแบบสำรวจเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือครั้งใหม่ และให้นางแคร์รี หล่ำ ผู้บริหารฮ่องกงประกาศมาตรการช่วยเหลือทางการเงินในการแถลงนโยบายเดือนตุลาคมนี้เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ผู้ตอบระบุว่า โครงการสนับสนุนการจ้างงาน 81,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 328,965 ล้านบาท) ที่รัฐบาลช่วยจ่ายเงินเดือนครึ่งหนึ่งให้พนักงานสูงสุดเดือนละ 9,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 36,555 บาท) ระหว่างเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายนเป็นโครงการที่ให้ประโยชน์มากที่สุด รองลงมากคือการแจกเงินสดให้แก่ผู้ใหญ่ชาวฮ่องกงที่พำนักถาวรรายละ 10,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 40,616 บาท) และการอุดหนุนอุตสาหกรรมอื่น ๆ.

CR: สำนักข่าวไทย