โรชเปิดตัว”แรพิดเทสต์” คัดกรองโควิด-19 หาสารภูมิต้านทานต่อเชื้อ SARS-CoV-2

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 – 13:19 น. มติชน

โรช ในกรุงบาเซิล ได้ประกาศเปิดตัวชุดตรวจแบบแรพิดเทสต์ (Rapid Test) สำหรับหาสารภูมิต้านทานเชื้อซาร์สซีโอวีทู (SARS-CoV-2) ในตลาดที่ยอมรับมาตรฐานของเครื่องหมายซีอี เมื่อเร็วๆ นี้ โดยการเปิดตัวในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท เอสดี ไบโอเซ็นเซอร์ อิงค์ ในฐานะพันธมิตรด้านการจัดจำหน่ายทั่วโลกของโรช โดยขณะนี้ เอสดี ไบโอเซ็นเซอร์ กำลังเร่งเตรียมการขอใบอนุญาตในการใช้งานเวชภัณฑ์เร่งด่วน (Emergency Use Authorisation- EUA) ต่อองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US FDA)

ชุดตรวจแบบแรพิดเทสต์ (Rapid Test) สำหรับหาสารภูมิต้านทานเชื้อซาร์สซีโอวีทู ที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ ออกแบบมาเพื่อการใช้งาน ณ จุดตรวจรักษาผู้ป่วย โดยจะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถระบุตัวผู้ป่วยที่มีสารภูมิต้านทานเชื้อซาร์สซีโอวีทู ในร่างกาย อันถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการติดเชื้อก่อนหน้านี้ ชุดตรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของไลน์ผลิตภัณฑ์เพื่อการตรวจโรคจากโรชที่สามารถนำไปใช้ต้านภัยจากโรคโควิด-19 ได้ในหลายรูปแบบ รวมถึงการตรวจหาเชื้อด้วยเทคนิคเชิงโมเลกุล การตรวจหาสารภูมิต้านทานในเลือดและโซลูชั่นทางดิจิทัล

บุคลากรทางการแพทย์สามารถนำชุดตรวจสำหรับหาสารภูมิต้านทานเชื้อซาร์สซีโอวีทูนี้ไปใช้งานได้ในหลากหลายสถานที่ รวมถึงกรณีการตรวจหาโรคนอกสถานพยาบาลหรือในทำเลที่ใกล้กับตัวผู้ป่วย จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องทำการตัดสินใจอย่างรวดเร็วที่ไม่สามารถทำการทดสอบในห้องแล็บได้ หรือเหมาะสมกับการใช้เข็มเจาะเลือดจากปลายนิ้วมากกว่าการเจาะเลือดจากเส้นเลือดดำ

โธมัส ชิเน็คเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ โรช ไดแอกโนสติกส์ กล่าวว่า “เรามีความรับผิดชอบต่อสังคมโลกในการช่วยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถจัดการกับวิกฤตโควิด-19 ได้ดีขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงเวชภัณฑ์และการบริการตรวจคัดกรองและตรวจวินิจฉัยที่จำเป็น เรามีความภูมิใจที่ได้พัฒนาชุดตรวจแบบแรพิดเทสต์ (Rapid Test) หรือชุดตรวจหาสารภูมิต้านทานเชื้อที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้ สำหรับการใช้งานที่จุดตรวจรักษาผู้ป่วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสายผลิตภัณฑ์ของชุดเครื่องมือการตรวจหาโรคโควิด-19 ของโรช”

เกี่ยวกับการทดสอบสารภูมิต้านทาน

ร่างกายของมนุษย์สามารถผลิตสารภูมิต้านทานออกมาเป็นปฏิกิริยาต่อต้านโรคร้ายหลายโรค ในสถานการณ์ปัจจุบัน ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 นี้ ชุดตรวจที่สามารถตรวจจับปฏิกิริยาของระบบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสซาร์สซีโอวีทู จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีน ทั้งยังสามารถช่วยให้เราเข้าใจในรูปแบบและอัตราการแพร่กระจายของเชื้อร้ายนี้ในกลุ่มประชากรทั่วไป รวมถึงยังอาจสามารถระบุได้ว่าผู้ใดมีภูมิต้านทานไวรัสตัวนี้แล้ว หากมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนเพียงพอ ทั้งนี้ ณ วันที่ 24 เมษายน 2563 ยังไม่มีข้อมูลจากงานวิจัยใดที่ระบุและยืนยันได้ว่าการมีสารภูมิต้านทานต่อไวรัสซาร์สซีโอวีทูอยู่ในร่างกายจะมีผลเท่ากับมีภูมิต้านทานการติดเชื้อซ้ำในอนาคต ชุดตรวจสารภูมิต้านทานที่เหมาะสมจะต้องสามารถตรวจจับสารภูมิต้านทานไวรัสชนิดนี้ได้อย่างแม่นยำ โดยไม่ไปตรวจจับสารภูมิต้านทานของโรคอื่นๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่ ซึ่งอาจทำให้เกิดการตรวจผิดพลาดได้ การตรวจผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้รับการตรวจได้รับผลตรวจเป็นบวก ทั้งที่เลือดของผู้ตรวจไม่ได้มีสารภูมิต้านทานไวรัสซาร์สซีโอวีทูแต่อย่างใด

เกี่ยวกับการตอบสนองต่อการระบาดของโรคโควิด-19 จากโรช

การระบาดของโรคโควิด-19 เป็นปรากฏการณ์ที่ยังคงเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องทั่วโลก โดยมีสถานการณ์ในแต่ละประเทศที่แตกต่างกันไป โรชกำลังทำงานร่วมกับผู้ให้บริการทางสาธารณสุข ศูนย์วิจัย หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยสามารถเข้าถึงชุดตรวจและการดูแลรักษาที่จำเป็น

เมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา โรชได้รับใบอนุญาตการใช้งานเวชภัณฑ์ฉุกเฉินจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา เพื่อนำชุดตรวจระดับโมเลกุลมาใช้ตรวจหาไวรัสซาร์สซีโอวีทู ซึ่งเป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 โดยชุดตรวจดังกล่าวนี้มีจำหน่ายในประเทศที่ยอมรับมาตรฐาน ซีอี มาร์ค ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม โรชได้ประกาศว่าชุดตรวจสารภูมิต้านทานโรคโควิด-19 ที่มุ่งตรวจหาสารภูมิต้านทานในเลือดของผู้ป่วยนั้น ได้รับใบอนุญาตการใช้งานเวชภัณฑ์เป็นกรณีฉุกเฉินเช่นกัน และพร้อมวางจำหน่ายในประเทศที่ยอมรับมาตรฐาน ซีอี มาร์ค ส่วนในเดือนมิถุนายน โรชได้รับใบอนุญาตกรณีฉุกเฉินอีกครั้ง สำหรับการใช้ชุดตรวจในการตรวจหาอาการอักเสบขั้นรุนแรงในผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าป่วยจากโรคโควิด-19 ส่วนการเปิดตัวซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถคัดกรอง ตรวจโรค และเฝ้าสังเกตอาการของผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจได้ง่ายขึ้นอีกด้วย โรชยังคงทำงานร่วมกับรัฐบาลและหน่วยงานสาธารณสุขมากมายทั่วโลก และยังได้เพิ่มกำลังการผลิตขึ้นอย่างมากเพื่อให้ชุดตรวจเหล่านี้มีปริมาณเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วโลก

ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้ โรชยินดีที่จะทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับทั้งรัฐบาล ผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข และทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจกันเอาชนะภัยร้ายจากโรคระบาด

CR:มติชน