สวนดุสิตโพลเผย 13 พฤติกรรมที่ปชช.ปรับเปลี่ยนเพื่อป้องกันตัวเองให้ห่างไกลโควิด19

09 ส.ค. 63 10:51 Infoquest

สถานการณ์โควิด-19 ณ วันนี้ ยังคงเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสำคัญและคอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอย่างรวดเร็วสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนอย่างมาก ทำให้หลายคนตระหนักและหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น

โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ๆ เพื่อป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคนี้ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกรณี “การดูแลสุขภาพของประชาชนหลังมีโควิด-19 ระบาด” สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,123 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2563

CR:Infoquest