พาณิชย์ดัน GI “ทุเรียน-มะพร้าว-ข้าว-กาแฟ” บุกตลาดโลก

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 – 09:15 น. ประชาชาติธุรกิจ

กรมทรัพย์สินฯจ่อขึ้นทะเบียนมังคุดเขาคีรีวงเป็นสินค้า “จีไอ” ตัวใหม่ พร้อมส่งสินค้าจีไอ 8 รายการบุกตลาดโลก

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมได้ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราชเพื่อให้ความรู้ชุมชนในระหว่างที่เตรียมพิจารณาขึ้นทะเบียนมังคุดเขาคีรีวงเป็นสินค้าที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 ซึ่งกรมมีเป้าหมายจะรับจดทะเบียน GI ให้ได้เฉลี่ยปีละ 18 รายการ เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้

สินค้า GI กับเกษตรกรและชุมชนไม่ต่ำกว่าประมาณ 33 ล้านบาท ซึ่งนอกจากมังคุดเขาคีรีวงแล้วยังมีสินค้าอีก 160 รายการที่ยื่นขอจด GI และอยู่ระหว่างพิจารณาคุณสมบัติ จากปัจจุบันไทยมีสินค้า GI ขึ้นทะเบียนแล้ว 128 รายการ สามารถสร้างรายได้ให้กับแหล่งผลิตในชุมชนถึง 5,000 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ กรมเร่งผลักดันการทำตลาดสินค้า GI ในต่างประเทศ โดยนำสินค้า GI ของไทยไปยื่นคำขอจดทะเบียนในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดยื่นขึ้นทะเบียน GI สินค้าทุเรียนปราจีนบุรีและมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีที่ประเทศจีน,สินค้าข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ที่มาเลเซีย, สินค้ากาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้างที่ญี่ปุ่น และสินค้ากาแฟดอยตุงที่กัมพูชา เป็นต้น เพื่อขยายตลาดส่งออกและสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนได้มากขึ้น

“ที่ผ่านมายังพบว่าผู้ประกอบการในชุมชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสินค้า GI ซึ่งต้องมีความแตกต่างและบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ จึงต้องมีข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เข้ามาประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วน ทางกรมจะเร่งให้ความรู้และส่งเสริมคุณภาพสินค้าเพื่อผู้ประกอบการให้สามารถยื่นคำขอได้อย่างถูกต้อง”

CR:ประชาชาติธุรกิจ