แบงก์ชาติอังกฤษเชื่อธนาคารพาณิชย์มีเงินพอช่วยธุรกิจจากโควิด-19

6 สิงหาคม 2563 สำนักข่าวไทย

ลอนดอน 6 ส.ค.- ธนาคารกลางอังกฤษหรือบีโออี (BOE) เชื่อว่า ธนาคารพาณิชย์มีเงินทุนมากเพียงพอที่จะปล่อยสินเชื่อให้แก่ธุรกิจได้ต่อไป และสามารถรองรับการขาดทุนจำนวนมากที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 แพร่ระบาด

คณะกรรมการนโยบายการเงินของบีโออีออกรายงานเสถียรภาพการเงินในวันนี้ว่า คณะกรรมการยังคงประเมินว่าธนาคารพาณิชย์มีความสามารถที่จะสนับสนุนธุรกิจและครัวเรือนให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ได้ เพราะหากระบบธนาคารไม่มีความยืดหยุ่นต่อสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น ก็จะเกิดผลทางเศรษฐกิจร้ายแรงมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และจะท้าทายความสามารถในการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร หากธนาคารดำเนินมาตรการตั้งรับ เช่น ลดขนาดสินเชื่อ ก็จะเกิดผลเสียต่อธนาคารและเศรษฐกิจในวงกว้าง

บีโออีคาดว่า เศรษฐกิจอังกฤษต้องใช้เวลานานขึ้นกว่าจะกลับไปมีขนาดเท่ากับช่วงก่อนโรคโควิด-19 ระบาด ผลการทดสอบภาวะวิกฤตกับธนาคารพาณิชย์พบว่า หากจะทำให้สัดส่วนเงินทุนลดลงกว่าร้อยละ 5 ธนาคารพาณิชย์จะต้องมีสินเชื่อด้อยค่าประมาณ 120,000 ล้านปอนด์ (ราว 4.9 ล้านล้านบาท) แต่บีโออีประเมินว่า โรคโควิด-19 จะทำให้ธนาคารพาณิชย์มีสินเชื่อด้อยค่าไม่ถึง 80,000 ล้านปอนด์ (ไม่ถึง 3.27 ล้านล้านบาท) จากการที่ธุรกิจขาดทุนกระแสเงินสดสูงสุด 200,000 ล้านปอนด์ (ราว 8.18 ล้านล้านบาท)

บีโออีมองด้วยว่า เสถียรภาพการเงินของสหราชอาณาจักรหรือยูเค (UK) มีความเสี่ยงสูงสุดน้อยลงไปแล้ว จากการที่บริการการเงินข้ามพรมแดนระหว่างยูเคกับสหภาพยุโรปหรืออียูอาจจะสะดุด ต่อให้ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านให้ยูเคออกจากอียูหรือเบร็กซิทจะสิ้นสุดลงในเดือนธันวาคมนี้โดยไม่มีข้อตกลงใด ๆ ก็ตาม.

CR: สำนักข่าวไทย