ผลวิจัยพบว่าสามารถพยากรณ์แนวโน้มอาการของโรคโควิด-19 ผ่านการตรวจปัสสาวะได้

Aug 05 , 2020. NHK World.

wikimedia.org/wiki/File:Protein_FABP1_PDB_2f73.png

คณะนักวิจัยกลุ่มหนึ่งในญี่ปุ่นเปิดเผยว่า การตรวจสอบตัวอย่างปัสสาวะของผู้ป่วยโรคโควิด-19 สามารถช่วยพยากรณ์ได้ว่าอาการของพวกเขาจะรุนแรงขึ้นหรือไม่

คณะนักวิจัยที่ศูนย์การแพทย์และสาธารณสุขนานาชาติแห่งชาติได้ศึกษาโปรตีนจำเพาะชนิดหนึ่งที่พบในปัสสาวะ พวกเขาได้ตรวจสอบตัวอย่างปัสสาวะจากผู้ป่วยจำนวน 41 คนซึ่งแสดงอาการแบบไม่รุนแรง

คณะนักวิจัยได้มุ่งศึกษาโปรตีนที่ชื่อว่า L-FABP ซึ่งพบได้ในปัสสาวะเมื่อปริมาณออกซิเจนในร่างกายลดต่ำลง พวกเขาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโปรตีนกับแนวโน้มอาการของโรค

ทั้งนี้ คณะนักวิจัยกล่าวว่าในจำนวนผู้ป่วย 13 คนที่ผลการตรวจตัวอย่างปัสสาวะพบว่ามีโปรตีนดังกล่าวสูงกว่าระดับปกติ มี 8 คนที่อาการทรุดลงในเวลา 1 สัปดาห์ต่อมา โดยผู้ป่วย 2 คนใน 8 คนมีอาการหนักมากจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

คณะนักวิจัยกล่าวว่า ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าการตรวจปัสสาวะช่วยพยากรณ์อาการรุนแรงต่าง ๆ ของโรคได้ พวกเขามีแผนที่จะเดินหน้าวิจัยต่อไปกับกลุ่มคนไข้จำนวนมากกว่านี้

CR:NHK World