GDP ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของญี่ปุ่น ไม่เปลี่ยนแปลงหลังทบทวน

Aug 03 , 2020. NHK World.

รัฐบาลญี่ปุ่นเผยแพร่ตัวเลขที่ผ่านการทบทวนแล้วสำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นการหดตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่น โดยเมื่อปรับเป็นรายปีแล้วอยู่ที่ติดลบร้อยละ 2.2 ตามมูลค่าที่แท้จริง

ตัวเลขนี้ซึ่งเผยแพร่โดยสำนักคณะรัฐมนตรีตรงกับตัวเลขก่อนหน้า การทบทวนล่าสุดได้รวมเอาข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ล่าช้าเนื่องจากการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เข้าไว้ด้วย

เจ้าหน้าที่ระบุว่าการลงทุนในสินทรัพย์ประเภททุนของบริษัทได้รับการทบทวนปรับลดลงเล็กน้อย สำหรับ GDP ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนจะประกาศในวันที่ 17 สิงหาคม

นักวิเคราะห์กำลังคาดการณ์ว่าตัวเลขจะแสดงการหดตัวอย่างมากถึงกว่าร้อยละ 20 ซึ่งจะถือเป็นการหดตัวมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ มากกว่าเมื่อครั้งวิกฤตการเงินโลก ปี 2551

CR:VoiceTV