กำหนดการแข่งขันและสถานที่จัดการแข่งขันสำหรับโตเกียวพาราลิมปิกปีหน้าแทบไม่เปลี่ยนแปลง

Aug 03 , 2020. NHK World.

ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม คณะผู้จัดงานโตเกียวพาราลิมปิกได้ประกาศกำหนดการแข่งขันสำหรับมหกรรมกีฬานี้ที่ถูกเลื่อนออกไป มีการปรับเปลี่ยนกำหนดการแข่งขันเล็กน้อยสำหรับกีฬาบางประเภท แต่ยังสามารถใช้สถานที่จัดการแข่งขันเดิมตามแผนการที่วางไว้สำหรับปีนี้

โตเกียวพาราลิมปิกจะจัดเป็นเวลา 13 วันตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 โดยวันเริ่มการแข่งขันเร็วกว่าแผนเดิมที่วางไว้สำหรับปีนี้ 1 วัน นักกีฬาจากทั่วโลกจะร่วมแข่งขัน 539 รายการใน 22 ชนิดกีฬา

พิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 24 สิงหาคมและพิธีปิดการแข่งขันในวันที่ 5 กันยายน จะเริ่มในเวลา 20.00 น. ตามกำหนดเดิมสำหรับปีนี้

CR:NHK World