ห้างค้าปลีกญี่ปุ่นขยายอายุเกษียณเป็น 80 ปี

3 สิงหาคม 2563 สำนักข่าวไทย

ญี่ปุ่น 3 ส.ค. – ห้างค้าปลีกสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในญี่ปุ่น ขยายอายุเกษียณของพนักงานจากเดิม 65 ปี เป็น 80 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีประสบการณ์ในยุคที่ญี่ปุ่นเป็นสังคมผู้สูงอายุ

โนจิมะ ห้างค้าปลีกสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยายอายุเกษียณของพนักงานจากเดิม 65 ปี เป็น 80 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีประสบการณ์ ในยุคที่ญี่ปุ่นเป็นสังคมผู้สูงอายุ โดยโนจิมะกำลังพิจารณาให้พนักงานสูงอายุทำงานจากที่บ้านในแผนกฝ่ายขายทางโทรศัพท์ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคหันมาสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์มากขึ้น จากการระบาดของโควิด-19 ขณะที่บริษัทอื่นๆ มีแนวโน้มจะขยายอายุการปลดเกษียณของพนักงาน เช่น ซัมมิต ผู้ประกอบการซูเปอร์มาร์เก็ต ได้ขยายอายุเกษียณเป็น 75 ปี ส่วนบริษัทอื่นๆ ของญี่ปุ่นจะเริ่มจ้างพนักงานจนถึงอายุ 70 ปี ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลินี้เป็นต้นไป.

CR: สำนักข่าวไทย