สถานทูตไทยในรัสเซียส่ง 30 คนไทยกลับบ้าน

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 – 19:24 น. มติชน

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก และข้าราชการ ได้ส่งแรงงานและนักศึกษาไทยในรัสเชีย ครั้งที่ 10 อีกจำนวน 30 คน ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เดินทางกลับด้วยเที่ยวบินพิเศษของสายการบินแอโรฟลอต SU270 เดินทางถึงไทยช่วงค่ำวันที่ 2 สิงหาคม เวลา 20.00 น.

สถานทูตฯ ขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย และสายการบินแอโรฟลอตอีกครั้งในความร่วมมือนี้ ทั้งนี้ ผู้โดยสารคนไทยทั้งหมดผ่านการตรวจรับใบรับรองตามขั้นตอนของไทย และยินดีเข้าร่วมการกักตัว 14 วันตามที่รัฐบาลไทยกำหนด

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม สถานทูตฯ ได้เปิดบริการตรวจสุขภาพและออกเอกสารจำเป็น สำหรับคนไทยที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับเร่งด่วนในครั้งนี้ด้วย

CR:มติชน