ไทย-อังกฤษเตรียมทดลองยาต้านมาลาเรียว่าป้องกันโควิด-19 ได้หรือไม่

30 มิ.ย. 2020 16:52:36 สำนักข่าวไทย

ลอนดอน 30 มิ.ย.- หน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-ออกซ์ฟอร์ดจะเริ่มการทดลองในระดับโลกเพื่อดูประสิทธิภาพของยาต้านมาลาเรียในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 หลังได้รับอนุมัติจากทางการอังกฤษ

หน่วยวิจัยดังกล่าวตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลของไทยและมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดของอังกฤษ จะเป็นแกนนำการทดลองยาไฮดรอกซีคลอโรควินและคลอโรควินอีกครั้ง ด้วยวิธีการสุ่มและควบคุมยาหลอก ตั้งเป้ารับอาสาสมัคร 40,000 คน ที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงทั่วโลก ตามที่สำนักงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาและดูแลสุขภาพของอังกฤษอนุมัติให้เริ่มการศึกษาที่เรียกว่า COPCOV อีกครั้ง หลังจากผลการทดลองอีกแห่งหนึ่งในอังกฤษพบว่า ยาไฮดรอกซีคลอโรควินไม่สามารถรักษาผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาแล้ว ทำให้การศึกษา COPCOV ถูกระงับไป 

แกนนำการศึกษาออกตัวว่า การศึกษาเรื่องยาป้องกันโรคโควิด-19 ยังไม่ได้คำตอบที่ชี้ชัด ยาไฮดรอกซีคลอโรควินยังคงใช้ป้องกันการติดเชื้อได้ แต่จะต้องทดลองแบบสุ่มและควบคุมเพื่อให้รู้ผลว่าสามารถป้องกันการติดโควิด-19 ได้หรือไม่ จะเริ่มรับอาสาสมัครเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอังกฤษอีกครั้งในสัปดาห์นี้ จากนั้นจะรับในไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา และอเมริกาใต้ คาดว่าจะทราบผลได้ภายในสิ้นปีนี้.

CR: สำนักข่าวไทย