โควิด-19 ทำผู้คนอดอยากทั่วโลก

30 มิ.ย. 2020 11:24:59 สำนักข่าวไทย

ต่างประเทศ 30 มิ.ย. – การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้ปัญหาความอดอยากรุนแรงมากขึ้น คาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีประชากรร่วม 270 ล้านคนทั่วโลก เสี่ยงต่อปัญหาความไม่มั่นคงด้านอาหาร

โครงการอาหารโลกเรียกร้องนานาประเทศให้ความช่วยเหลือผู้คนทั่วโลกที่กำลังประสบปัญหาอดอยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้ปัญหาความอดอยากรุนแรงมากขึ้น คาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีประชากรร่วม 270 ล้านคนทั่วโลก เสี่ยงต่อปัญหาความไม่มั่นคงด้านอาหาร โดยกว่า 57 ล้านคน อยู่ในแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตก ซึ่งจะเสี่ยงต่อการขาดแคลนอาหารอย่างหนัก

ส่วนในลาตินอเมริกา ปัญหาภัยแล้งปีที่แล้วทำให้มีผู้ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารร่วม 16 ล้านคน ขณะที่โครงการอาหารโลกเตรียมให้ความช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนอาหารอย่างหนักทั่วโลกถึง 135 ล้านคน.

CR: สำนักข่าวไทย