เลสเตอร์ปิดเมืองอีกครั้งหลังผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น

30 มิ.ย. 2020 10:19:36 สำนักข่าวไทย

เลสเตอร์ 30 มิ.ย. – รัฐบาลอังกฤษกลับมาใช้มาตรการปิดเมืองกับเมืองเลสเตอร์อีกครั้ง เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในเมืองเพิ่มมากขึ้น

ตลอดช่วง 7 วันที่ผ่านมา เมืองเลสเตอร์ทางตอนกลางของอังกฤษ มีผู้ป่วยในอัตรา 135 คน ต่อประชากร 100,000 คน ซึ่งสูงกว่าเมืองอื่นๆ ทุกเมือง และจากการระบาดที่เพิ่มขึ้นที่เลสเตอร์ทำให้กระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษไม่สามารถคลายมาตรการปิดเมืองที่เลสเตอร์ได้

รัฐมนตรีสาธารณสุขของอังกฤษระบุว่า ร้านค้าปลีกที่ไม่จำเป็น เช่น ร้านค้าที่ไม่ได้ขายอาหาร หรือยา จะปิดตั้งแต่วันนี้ ขณะที่โรงเรียนจะเริ่มปิดในวันพฤหัสบดี ส่วนผับ สถานเสริมความงาม โรงภาพยนตร์ และสถานประกอบการอื่นๆ ที่เดิมกำหนดว่า จะกลับมาเปิดใหม่ในวันเสาร์ก็ให้ปิดไปก่อน โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่อังกฤษกลับมาใช้มาตรการจำกัดในพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจงอีกครั้ง

อังกฤษมีผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว มากกว่า 43,000 คน สูงกว่าทุกประเทศในยุโรป

CR: สำนักข่าวไทย