กองทัพจีนอนุมัติใช้วัคซีนโควิด-19 กับกำลังพล

29 มิ.ย. 2020 18:36:35 สำนักข่าวไทย

ปักกิ่ง 29 มิ.ย.- บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเผยว่า กองทัพจีนอนุมัติให้ใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่บริษัทพัฒนาร่วมกับหน่วยงานวิจัยของกองทัพแล้ว โดยให้ใช้กับกำลังพลในกองทัพ

แคนชิโนไบโอโลจิกส์แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงว่า ข้อมูลจากการทดลองทางคลินิกพบว่า วัคซีนที่บริษัทพัฒนาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพปักกิ่ง สังกัดสภาวิทยาศาสตร์การแพทย์กองทัพจีนมีความปลอดภัยสูงและมีศักยภาพที่จะป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่ทำให้เป็นโรคโควิด-19 คณะกรรมาธิการกองทัพกลางของจีนอนุมัติให้ใช้เป็นเวลาหนึ่งปี นับจากวันที่ 25 มิถุนายน หลังจากนั้นต้องได้รับการต่ออายุจึงจะสามารถใช้ต่อได้ อย่างไรก็ดี หนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ระบุรายละเอียดชัดเจนว่า จะนำวัคซีนไปใช้กับกองทัพจีนที่มีกำลังพลจำนวนมหาศาลอย่างไร พร้อมกับออกตัวว่า ไม่สามารถรับประกันได้ว่าวัคซีนนี้ที่ได้ทำการทดลองทางคลินิกระยะหนึ่งและสองในจีนจะสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ในที่สุดหรือไม่ 

องค์การอนามัยโลกระบุว่า มีวัคซีน 17 ขนานที่อยู่ระหว่างการประเมินทางคลินิกเรื่องประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 กว่าครึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือสถาบันจีน นอกจากนี้ยังมีอีก 131 ขนานที่อยู่ในขั้นตอนก่อนการทดลองทางคลินิกกับคน ขณะที่วารสารการแพทย์แลนเซ็ตเผยว่า มีการทดลองทางคลินิกกว่า 1,000 ครั้งกับยารักษาโรคโควิด-19 สิบกว่าขนาน แต่ยังไม่มีขนานใดได้ผล.

CR: สำนักข่าวไทย