กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นวิเคราะห์ยอดสูงสุดของกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19

Jun 27 , 2020. NHK World.

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นระบุว่าจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นมากที่สุด หลังจากที่เคยมียอดติดเชื้อรายวันรายใหม่สูงสุดมาแล้วประมาณ 1 เดือน

ทางกระทรวงได้รวบรวมข้อมูลจากโรงพยาบาล 6,462 แห่งซึ่งรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสนี้เข้ารักษาเมื่อเดือนเมษายนและพฤษภาคม

รายงานที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายนระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่มากที่สุดใน 1 วันคือเมื่อวันที่ 10 เมษายน ส่วนจำนวนผู้ป่วยในที่มียอดสูงสุดคือเมื่อวันที่ 28 เมษายน และจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเพิ่มสูงสุดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม

เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นระบุว่าพวกตนหวังที่จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อรับประกันว่ามีเตียงพยาบาลเพียงพอในกรณีของการติดเชื้อระลอกที่ 2 ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้

CR: NHK World