องค์การอนามัยโลกระบุว่าต้องใช้เงินทุนกว่า 18,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเร่งพัฒนาวัคซีนไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

Jun 27 , 2020. NHK World.

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ระบุว่าจำเป็นต้องใช้เงินทุนกว่า 18,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเร่งพัฒนาและกระจายวัคซีนไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

โซเมีย สวามินาธาน หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกเรียกร้องเรื่องดังกล่าวต่อรัฐบาลของประเทศทั่วโลก ที่การแถลงข่าวในนครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน

นักวิทยาศาสตร์หญิงโซเมีย สวามินาธานกล่าวว่า ขณะนี้มีวัคซีนกว่า 200 ชนิดที่เป็นทางเลือก ในจำนวนนี้มี 15 ชนิดที่อยู่ในขั้นทดลองทางคลินิก และระบุว่าอาจใช้เวลา 12-18 เดือนในการพัฒนาวัคซีนพร้อมใช้ ทั้งยังกล่าวด้วยว่าการจะพัฒนาให้สำเร็จได้นั้น มีทางเดียวคือต้องอาศัยความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์และบริษัทเวชภัณฑ์ทั่วโลก

สวามินาธานกล่าวอีกว่า จนถึงสิ้นปีหน้าจำเป็นจะต้องมีเงินทุน 18,100 ล้านดอลลาร์ โดยจะต้องใช้ 11,300 ล้านดอลลาร์ภายใน 6 เดือนข้างหน้านี้ พร้อมทั้งเสริมด้วยว่า ณ ตอนนั้นองค์การอนามัยโลกก็จะสามารถแจกจ่ายวัคซีนได้อย่างยุติธรรมทั่วโลกจำนวน 2,000 ล้านขนาดยา ซึ่งรวมถึงประเทศกำลังพัฒนาด้วย

CR: NHK World