อาเซียนยึดอนุสัญญายูเอ็นแก้ปัญหาะเลจีนใต้

เสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 19.40 น. เดลินิวส์

สมาชิกอาเซียนแสดงจุดยืนร่วมกันเกี่ยวกับข้อพิพาททะเลจีนใต้ ว่าการแก้ไขปัญหาต้องเป็นไปตามแนวทางของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.ว่าเวียดนามซึ่งทำหน้าที่ประธานสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( อาเซียน ) ปีนี้ เผยแพร่แถลงการณ์เกี่ยวกับผลการประชุมสุดยอดครั้งที่ 36 ซึ่งมีขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ผ่านระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์ เนื่องจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

  ทั้งนี้ เนื้อหาในตอนหนึ่งของแถลงการณ์เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงในทะเลจีนใต้ ซึ่งที่ประชุมยึดมั่นตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ( อันคลอส ) ฉบับปี 2525 ที่สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศและจีนล้วนเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาฉบับดังกล่าว ให้ถือเป็น “กฎหมายทะเลระหว่างประเทศ” ในการจัดการข้อพิพาทเขตแดนทางทะเล พื้นที่ทับซ้อน การเดินเรือ และครอบคลุมผลประโยชน์ทางทะเลในทุกด้าน

  อนึ่ง เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งมีความขัดแย้งกับจีนมากที่สุดในเรื่องทะเลจีนใต้ ด้านอินโดนีเซียแม้ไม่มีข้อพิพาทโดยตรงกับรัฐบาลปักกิ่งเกี่ยวกับการอ้างอาณาเขตทับซ้อนในทะเลจีนใต้ แต่มีปัญหาระดับทวิภาคีเรื่องหมู่เกาะนาตูนา ที่อยู่บริเวณพื้นที่ชายขอบตอนบนของทะเลจีนใต้ และรัฐบาลจาการ์ตาประกาศขัดว่าไม่ยอมรับแผนที่เส้นประ 9 เส้น ซึ่งรัฐบาลปักกิ่งอ้างเป็น “หลักฐานทางประวัติศาสตร์” บ่งชี้กรรมสิทธิ์เหนือเกาะ แนวปะการัง สันดอน โขดหิน และน่านน้ำ “แทบทั้งหมด” ในทะเลจีนใต้

อย่างไรก็ตาม จีนและอาเซียนกำลังจัดทำแนวทางปฏิบัติ ( ซีโอซี ) เรื่องทะเลจีนใต้ร่วมกัน โดยร่างฉบับแรกจัดทำเสร็จสิ้นเมื่อต้นปี 2562 ซึ่งรัฐบาลปักกิ่งหวังให้เป็นการปูทางสู่การยกระดับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน จากกรอบความร่วมมือฉบับดั้งเดิมที่ลงนามร่วมกันเมื่อปี 2545.

เครดิตภาพ : AP

CR : เดลินิวส์