ชาวสวีเดนที่มั่นใจรัฐบาลคุมโควิด-19 อยู่เหลือไม่ถึงครึ่ง

23 มิ.ย. 2020 16:13:53 สำนักข่าวไทย

สตอกโฮล์ม 23 มิ.ย.- ผลสำรวจพบว่า ชาวสวีเดนที่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลสามารถควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ได้มีจำนวนลดลงจากเกินครึ่งเมื่อเดือนเมษายน เหลือไม่ถึงครึ่งในเดือนนี้ 

หนังสือพิมพ์ในสวีเดนเผยแพร่ผลสำรวจของอิปซอสที่สอบถามชาวสวีเดน 1,919 คนในเดือนนี้พบว่า มีเพียงร้อยละ 45 ที่มั่นใจอย่างยิ่งว่ารัฐบาลสามารถรับมือกับวิกฤตนี้ได้ เทียบกับเดือนเมษายนที่มีคนมั่นใจอย่างยิ่งถึงร้อยละ 56 ส่วนที่มั่นใจน้อยมากเพิ่มจากร้อยละ 21 เป็น 29 ขณะที่ผู้มั่นใจอย่างยิ่งในสำนักงานสาธารณสุขก็ลดลงจากร้อยละ 69 เหลือ 57 เช่นเดียวกับคะแนนนิยมในผู้เชี่ยวชาญโรคระบาดที่เป็นแกนนำกลยุทธ์รับมือโควิด-19 ของประเทศก็ลดลงจากร้อยละ 69 เหลือ 60 ผู้ตอบที่คิดว่ารัฐบาลสายกลางซ้ายของนายกรัฐมนตรีสเตฟัน เลอเวนรับมือได้ดีลดลงจากร้อยละ 50 เหลือ 39 และคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีก็ลดลงจากร้อยละ 49 เหลือ 39 

สวีเดนใช้มาตรการที่แตกต่างจากยุโรปส่วนใหญ่ด้วยการไม่ปิดเมืองเลย ให้นักเรียนอายุต่ำกว่า 16 ปีไปเรียนตามปกติ ธุรกิจส่วนใหญ่ ร้านอาหาร คาเฟ บาร์ เปิดให้บริการตามเดิม สำนักงานสาธารณสุขยืนยันว่า การปิดเมืองให้ผลชั่วคราวเท่านั้น และไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน สวีเดนซึ่งมีประชากร 10.3 ล้านคนมีผู้ป่วยโควิด-19 สะสม 58,932 คน เสียชีวิต 5,122 คน มากกว่าประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคนอร์ดิกหรือยุโรปเหนือและแอตแลนติกเหนือรวมกัน ทำให้ประเทศเหล่านี้ยังคงห้ามชาวสวีเดนเข้าประเทศ แม้เปิดรับประเทศอื่นแล้ว.

CR: สำนักข่าวไทย