ผู้คนเดินทางข้ามจังหวัดในญี่ปุ่นมากขึ้นหลังมีการผ่อนคลายข้อจำกัด

Jun 22 ,2020. NHK World.

ผู้คนจำนวนมากขึ้นในญี่ปุ่นเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงสุดสัปดาห์แรกหลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นผ่อนคลายข้อจำกัดในการเดินทางข้ามจังหวัด

ข้อมูลโทรศัพท์มือถือชี้ว่าจำนวนผู้คนที่เดินทางจากกรุงโตเกียวไปยังจังหวัดอื่นเมื่อวันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่ผู้คนที่เดินทางจากจังหวัดอื่นยังกรุงโตเกียวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14

ส่วนจำนวนผู้ที่เดินทางจากจังหวัดคานางาวะที่อยู่ใกล้กรุงโตเกียวไปยังจังหวัดอื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ขณะที่จำนวนผู้ที่เดินทางยังจังหวัดคานางาวะเพิ่มขึ้นร้อยละ 19

ที่จังหวัดฮอกไกโดทางเหนือของญี่ปุ่น จำนวนผู้ที่เดินทางออกจากจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ขณะที่จำนวนผู้คนที่เดินทางเข้ายังจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 19

จำนวนผู้คนเดินเท้าในย่านต่าง ๆ บางแห่งที่เป็นที่นิยมในช่วงสุดสัปดาห์ กลับมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 ถึงร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับตัวเลขในช่วงหนึ่งเดือนนับตั้งแต่กลางเดือนมกราคม ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จะระบาดในญี่ปุ่น

CR:NHK World