นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าความเชื่อมั่นของบรรดาธุรกิจญี่ปุ่นจะลดต่ำลงอย่างมาก

Jun 22 , 2020. NHK World.

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าความเชื่อมั่นของบรรดาธุรกิจจะลดต่ำลงอย่างมาก ซึ่งน่าจะเห็นได้ในการสำรวจความมั่นใจของภาคธุรกิจญี่ปุ่นที่มีต่อแนวโน้มทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือทังกัง ครั้งต่อไป

การสำรวจความเชื่อมั่นรายไตรมาสของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะเปิดเผยในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ เป็นการสอบถามยังบริษัทห้างร้านราว 10,000 แห่งทั่วประเทศเกี่ยวกับความรู้สึกของบรรดาผู้บริหารที่มีต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น

นักวิเคราะห์ที่หน่วยงานมันสมองของเอกชน 10 แห่งมองว่า ดัชนีสำหรับบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่จะลดลงไปอยู่ที่ระหว่างติดลบ 23 ถึงติดลบ 38 โดยจะเป็นตัวเลขต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำภายหลังวิกฤตการเงินโลก ทั้งนี้ตัวเลขในผลการสำรวจครั้งก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมีนาคมอยู่ที่ติดลบ 8

นักวิเคราะห์พยากรณ์ว่าดัชนีสำหรับบริษัทรายใหญ่ที่อยู่นอกภาคการผลิตจะลดลงเช่นกัน โดยน่าจะอยู่ที่ระหว่างติดลบ 7 ถึงติดลบ 30

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในญี่ปุ่นกำลังค่อย ๆ ฟื้นตัวหลังมีการผ่อนคลายข้อจำกัด แต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าผลการสำรวจทังกังครั้งต่อไปน่าจะสะท้อนถึงสถานการณ์ที่ยากลำบากของบรรดาธุรกิจในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม

CR:NHK World.