เผยบาทหลวงที่พักในตึกเดียวกับโป๊ปเข้า รพ.หลังพบติดโควิด-19

26 มี.ค. 2020 16:48:46 สำนักข่าวไทย

สำนักวาติกัน 26 มี.ค.- หนังสือพิมพ์หลายฉบับในอิตาลีรายงานว่า บาทหลวงที่พักในอาคารเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ตรวจพบว่าติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว 

หนังสือพิมพ์หลายฉบับซึ่งมีแหล่งข่าวเชื่อถือได้ในสำนักวาติกันเผยว่า บาทหลวงคนนี้พักในอาคารรับรองเซนต์มาร์ธามาหลายปีแล้ว ขณะนี้กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลกรุงโรม สำนักวาติกันได้พ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารแล้ว

อาคารรับรองเซนต์มาร์ธาอยู่ติดกับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ใช้เป็นที่พักของบาทหลวงที่มีภารกิจกับสำนักวาติกัน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พระชนมพรรษา 83 พรรษาทรงประทับในห้องพักของอาคารหลังนี้ตั้งแต่ทรงดำรงตำแหน่งในปี 2556 แทนการประทับที่พระราชวังพระสันตะปาปา ทรงใช้ห้องประทับเป็นที่เสวยพระกระยาหารและประชุมเป็นการส่วนพระองค์ แต่จะเสด็จไปยังห้องพระหนังสือวาติกันเป็นครั้งคราวเพื่อบันทึกสารถึงชาวคาทอลิก 1,300 ล้านคนทั่วโลก หนังสือพิมพ์ในอิตาลีรายงานว่า ทรงใช้เวลาที่ห้องประทับเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่ทรงพระประชวรด้วยโรคหวัดเมื่อปลายเดือนก่อน และรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยของพระองค์ 

เว็บไซต์วาติกันนิวส์รายงานว่า นครรัฐวาติกันพบผู้ป่วยโควิด-19 แล้ว 4 คน ผู้ป่วยใหม่เป็นลูกจ้างร้านค้าหนึ่งคน และลูกจ้างพิพิธภัณฑ์วาติกันสองคน.

CR: สำนักข่าวไทย