มาเลเซียปิดพรมแดนกระทบสิงคโปร์ ผู้คนเร่งกักตุนอาหาร

17 มี.ค. 2020 16:24:09 สำนักข่าวไทย

มาเลเซีย 17 มี.ค.- สิงคโปร์ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดพรมแดนของมาเลเซีย เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากสิงคโปร์พึ่งพาสินค้าอุปโภคบริโภคจากมาเลเซีย ผู้คนต่างเร่งกักตุนอาหาร แม้รัฐบาลยืนยันมีสินค้าอุปโภคและบริโภคเพียงพอ

การสั่งปิดพรมแดนของมาเลเซีย เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อผู้คนในสิงคโปร์ เนื่องจากสิงคโปร์พึ่งพาสินค้าอุปโภคบริโภคจากมาเลเซีย นอกจากนี้ ในแต่ละวัน พลเมืองของทั้งสองประเทศต่างเดินทางไปมาหาสู่กันเป็นจำนวนมาก เวลานี้ ผู้คนในสิงคโปร์ต่างเร่งกักตุนอาหาร แม้รัฐบาลสิงคโปร์ยืนยันว่ามีสินค้าอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอแน่นอนนอกจากสั่งปิดพรมแดนแล้ว รัฐบาลมาเลเซียยังเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการเดินทางภายในประเทศ สั่งปิดโรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมทั้งบริษัทห้างร้านหลายแห่ง หลังจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในมาเลเซียเพิ่มสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.

CR: สำนักข่าวไทย