คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเห็นชอบร่างงบประมาณมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์

Dec 20 , 2019. NHK World.

คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับปีงบประมาณ 2563 ที่จะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนปีหน้า

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ขึ้นภาษีผู้บริโภคเมื่อเดือนตุลาคมเพื่อพยายามหารายได้มากขึ้น แต่รายได้นี้ไม่เพียงพอที่จะลดการออกพันธบัตรรัฐบาลได้มากนัก

ร่างงบประมาณรายจ่ายนี้มีมูลค่าทั้งหมด 102 ล้านล้านเยน หรือราว 28 ล้านล้านบาท ซึ่งสูงเกินระดับ 100 ล้านล้านเยนเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

เงินที่จัดสรรสำหรับใช้เพื่อการประกันสังคมมีมูลค่า 35 ล้านล้านเยน หรือราว 9,660,000 ล้านบาท ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นกัน ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลและการพยาบาลดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากจำนวนผู้สูงอายุในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

เงินสำหรับการประกันสังคมนี้ส่วนหนึ่งจะใช้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาจากครัวเรือนที่มีรายได้น้อยสามารถศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขณะที่ส่วนหนึ่งจะจัดสรรเพื่อใช้ในการให้การศึกษาและบริการดูแลสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วย

รายรับของรัฐบาลญี่ปุ่นที่มาจากเงินภาษีอยู่ที่ 63 ล้านล้านเยน หรือราว 17,400,000 ล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยเป็นผลจากการขึ้นภาษีผู้บริโภค

CR: NHK World