สถาบันอาณาบริเวณศึกษาฯ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ TU-CAPS ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 12-13 ธ.ค. ณ จังหวัดเชียงใหม่

DEC 17 , 2019. สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันอาณาบริเวณศึกษาฯ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ TU-CAPS ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 12-13 ธ.ค. ณ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ Theme “Pacific Rim in the Next Decade” ซึ่งท่านรองอธิการบดีฯ ศ.ดร. ศิริวรรณ สืบนุการณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การประชุมครั้งนี้มีหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 15 แห่งเข้าร่วม และสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 10 แห่ง โดยมีผู้เข้าร่วม 91 คน ทั้งนักวิชาการ นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มี Panel ทั้งหมด 18 Panels

ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Tan Sri Dr. Rebecca Sta. Maria, Executive Director ของ APEC Secretariat และ Dr. Denis Hew, Director ของ Policy Support Unit, APEC Secretariat ร่วมสัมมนาใน Panel on APEC: Bogor Goal 2020 and Beyond และมีคณบดีเข้าร่วม ​Panel ถึง 2 ท่าน คือ Prof. Hitoshi Mitomo คณบดี Graduate School of Asia-Pacific Studies จาก Waseda University และ ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช คณบดี คณะรัฐศาสตร์ รวมทั้ง ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ที่ร่วมการประชุมครั้งนี้