ญี่ปุ่นจะทดลองส่งออกแอปเปิลยังอินเดียเป็นครั้งแรก

Dec 13 , 2019. NHK World.

ญี่ปุ่นจะเริ่มทดลองส่งออกแอปเปิ้ลไปยังอินเดียเป็นครั้งแรก อินเดียซึ่งเป็นประเทศในเอเชียใต้เป็นหนึ่งในผู้บริโภคผลไม้รายใหญ่ที่สุดของโลก

ญี่ปุ่นจะทดลองส่งออก 10 ครั้ง โดยจะเริ่มในเดือนนี้เป็นอย่างเร็ว รัฐบาลอินเดียได้อนุมัติให้ญี่ปุ่นทดลองส่งออกสินค้าก่อนหน้านี้ในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลจากการเจรจามา 10 ปี

ญี่ปุ่นสามารถส่งออกได้อย่างเต็มรูปแบบหากอินเดียยืนยันว่าแอปเปิลของญี่ปุ่นปลอดจากโรค แมลงศัตรูพืช และปัญหาอื่น ๆ

เกษตรกรผู้ปลูกแอปเปิลชาวญี่ปุ่นกำลังพยายามกระตุ้นการส่งออก เนื่องจากการบริโภคภายในประเทศไม่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้บรรดาผู้ปลูกแอปเปิลรวมถึงเกษตรกรที่อยู่ในจังหวัดทางตอนเหนือของญี่ปุ่น เช่น จังหวัดอาโอโมริ

ขณะนี้ผู้ที่นำเข้าแอปเปิลจากญี่ปุ่นมากที่สุดได้แก่ ไต้หวัน และฮ่องกง

นักวิเคราะห์ตลาดมองว่าอินเดียเป็นหนึ่งในตลาดที่เป็นที่คาดหวังมากที่สุด เนื่องจากมีประชากร 1,300 ล้านคน

CR: NHK World