นิวซีเเลนด์ประกาศจะเก็บภาษีก๊าซคาร์บอนฯ หากเกษตรกรไม่ปรับพฤติกรรม

Oct 27, 2019( Last update Oct 27, 2019 14:22 ) VoiceTV

นายกรัฐมนตรีนิวซีเเลนด์ประกาศให้เวลาเกษตรกรในนิวซีแลนด์ 5 ปีในการเปลี่ยนพฤติกรรมการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ ตามเป้าหมายประเทศปลอดก๊าซคาร์บอนฯภายในปี 2050

นางจาซินด้า อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์กล่าวว่า ‘ภายในปี 2022 เกษตรกรนิวซีแลนด์จะต้องปรับพฤติกรรมการทำเกษตรและปศุสัตว์ รวมไปถึงกระบวนการผลิตต่างๆในภาคเกาตรเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และหากฝ่าฝืนอาจจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น’

อย่างไรก็ตามรัฐบาลนิวซีแลนด์จะยังไม่มีการเก็บภาษีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตราบจนถึงปี 2025 โดยให้เหตุผลว่า ภายในระยะเวลา 5 ปี อาจจะมีการพัฒนาวิธีการและเครื่องมือต่างๆที่ลดการปล่อยมลพิษได้ดีกว่าการซื้อขายก๊าซเรือนกระจก(ETS) ที่จะเริ่มใช้ในปี 2022

ที่ผ่านมารัฐบาลนิวซีแลนด์เดินหน้านโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่หลังการเลือกตั้งที่นางอาร์เดิร์นได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรี โดยนางอารืเดนกล่าวว่า เกษตรกรของนิวซีแลนด์จะต้องเข้าร่วมโครงการซื้อขายก๊าซเรือนกระจก นับตั้งแต่ต้นปี 2022

ทางด้านผู้นำอุตสาหกรรมเกษตรและปศุสัตว์รายใหญ่ของนิวซีเเลนด์อย่าง DairyNZ, Federated Farmers and Beef and Lamb New Zealand ต่างยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการสิ่งแวดล้อมนี้ตามแผนการปฏิรูปของรัฐบาล โดยระบุว่า ‘แม้ว่าแผนการดำเนินการต่างๆจะไม่ง่าย แต่ทางกลุ่มภาคอุตสาหกรรมพร้อมดำเนินการปฏิรูป เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมในอนาคต’

ขณะที่เกษตรกรรายย่อยของนิวซีแลนด์กลับเห็นว่า นโยบายดังกล่าวของนางอาร์เดิร์นนั้นสร้างความกดดันให้แก่กลุ่มเกษตรกรและสร้างความตึงเครียดให้แก่ภาคการผลิตสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ของนิวซีแลนด์

เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารัฐบาลนิวซีแลนด์เสนอร่างกฎหมายการแก้ปัญหาภูมิอากาศ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนอกจากบังคับให้มีการการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วยังรวมไปถึงการลดก๊าซมีเทนจากภาคเกษตรกรรมซึ่งมีเป้าหมายการลดก๊าซมีเทนชีวภาพลง 10 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2024

ที่มา the guardian / stuff

CR: VoiceTV