เกาหลีใต้มุ่งเสริมความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมในประเทศ และลดการพึ่งพาชิ้นส่วนนำเข้า

OCT 11 , 2019. NHK World

รัฐบาลเกาหลีใต้ให้คำมั่นจะทำทุกวิถีทางที่ทำได้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในเกาหลีใต้ และลดการพึ่งพาชิ้นส่วนและวัสดุนำเข้า

ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อหาทางบรรลุเป้าหมายที่ว่านี้ ทั้งนี้วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม เป็นวันครบรอบ 100 วันนับตั้งแต่ญี่ปุ่นได้เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกวัสดุเทคโนโลยีขั้นสูง 3 จำพวกยังเกาหลีใต้

คณะทำงานนี้นำโดยนายฮง นัม-กี รองนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจด้วย ขณะที่สมาชิกคนอื่นของคณะทำงานประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่ทางการและนักธุรกิจ

นายฮง นัม-กี กล่าวต่อสมาชิกคณะทำงานนี้ว่า จนถึงขณะนี้การควบคุมการส่งออกไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตสิ่งของเทคโนโลยีขั้นสูง แต่เขาเตือนว่าหากความขัดแย้งทางการค้ายังมีต่อไป ทั้งเกาหลีใต้และญี่ปุ่นก็จะต้องเผชิญกับผลเสียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เขาได้เรียกร้องให้ญี่ปุ่นยกเลิกมาตรการเช่นนี้

ทางการเกาหลีใต้กล่าวว่าจะคัดเลือกสิ่งของกว่า 100 ประเภทที่จะเสริมความสามารถในการแข่งขัน และจะจัดสรรเงินทุนกว่า 2 ล้านล้านวอน หรือกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปีเพื่อใช้ในการนี้

CR: NHK World