สิงคโปร์จะห้ามโฆษณาน้ำหวานน้ำอัดลม หลังคนเป็นเบาหวานพุ่ง

10 ต.ค. 2019 15:00:27 สำนักข่าวไทย

สิงคโปร์ 10 ต.ค.- กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ประกาศวันนี้ว่า จะห้ามการโฆษณาน้ำหวานและน้ำอัดลมบางประเภท อันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการจำกัดการบริโภคน้ำตาล หลังจากมีอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

กระทรวงสาธารณสุขแถลงว่า จะห้ามการโฆษณาเครื่องดื่มรสหวานที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพในทุกสื่อของประเทศ ครอบคลุมทั้งโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อนอกบ้าน และออนไลน์ จะมีการแจกแจงรายละเอียดในปีหน้า นอกจากนี้ยังจะกำหนดให้เครื่องดื่มน้ำตาลสูงต้องติดฉลากเตือนเรื่องสุขภาพ ขณะเดียวกันกระทรวงกำลังพิจารณาเรื่องเก็บภาษีผู้ผลิตและผู้นำเข้าเครื่องดื่มรสหวาน หรืออาจถึงขั้นห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มรสหวานบางประเภทด้วย กระทรวงจะหารือมาตรการเหล่านี้กับผู้บริโภค ผู้ผลิตเครื่องดื่ม และบริษัทโฆษณาในเร็ว ๆ นี้ แต่ไม่ได้บอกกรอบเวลาว่าจะดำเนินการตามมาตรการเมื่อใด 

ด้านผู้จัดการประจำสิงคโปร์และมาเลเซียของโคคา-โคลา ผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดในโลกเผยว่า สนับสนุนมาตรการนี้และจะหาทางปรับสูตรเพื่อลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มที่จำหน่ายในสิงคโปร์ เพราะตระหนักดีว่าน้ำตาลที่มากเกินไปย่อมไม่เป็นผลดีต่อทุกคน และหวังว่าสินค้าของบริษัทจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากประกาศของทางการสิงคโปร์ ข้อมูลของโรคเบาหวานสิงคโปร์หรือดีเอส (DS) องค์กรนอกภาครัฐที่มุ่งรณรงค์ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และดูแลผู้ป่วยเบาหวานในสิงคโปร์ระบุว่า ชาวสิงคโปร์วัย 18-69 ปี เป็นเบาหวาน 1 ใน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 ของประชากรทั้งประเทศหรือกว่า 400,000 คน.

CR: สำนักข่าวไทย