สัมมนาเรื่อง Alexander Dugin ผู้อยู่เบื้องหลังความคิดของ Putin

Oct 07 , 2019. ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ศูนย์รัสเซียศึกษาสถาบันอาณาบริเวณศึกษาจัดสัมมนาเรื่อง Alexander Dugin ผู้อยู่เบื้องหลังความคิดของ Putin ซึ่งเป็โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ของสถาบันและเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ได้รับความสนใจเกินคาดโดยมีผู้เข้าร่วมถึง 75คนจากวงการต่างๆรวมทั้งนักเรียนระดับมัธยมศึกษา