การประชุมเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะในอาเซียนมีขึ้นที่ญี่ปุ่น

Oct 08 , 2019. NHK World

การประชุมนานาชาติที่มุ่งจะให้มีการนำเทคโนโลยี “สมาร์ตซิตี” ของญี่ปุ่นไปใช้ในการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานในเมืองต่าง ๆ ของชาติสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ได้เริ่มขึ้นแล้วที่เมืองโยโกฮามา ใกล้กรุงโตเกียวของญี่ปุ่น

“สมาร์ตซิตี” ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล้ำยุค เช่นปัญญาประดิษฐ์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่เขตเมือง

กระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค คมนาคมและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น ได้เชิญชวนผู้แทนจากรัฐบาลกลางและหน่วยงานท้องถิ่นของบรรดาชาติสมาชิกอาเซียน ให้เข้าร่วมการประชุมเอเชีย สมาร์ตซิตี หรือ ASCC

ในการประชุมนี้มีบริษัทเอกชนต่าง ๆ ที่ร่วมในโครงการสมาร์ตซิตี ตลอดจนสถาบันการศึกษา และองค์กรอื่น ๆ ของญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วย

ในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม มีการประชุมหารือในหลายหัวข้อ เช่นการคมนาคมขนส่งและพลังงาน

ในการประชุมเกี่ยวกับน้ำ ผู้แทนคนหนึ่งจากเมืองกูจิงของมาเลเซีย ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว ได้อธิบายปัญหาในการสร้างเขื่อนและระบบท่อระบายน้ำเสีย ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากปริมาณน้ำฝนที่มากและเหตุน้ำท่วม

ในเรื่องนี้ เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้แทนเมืองโยโกฮามาได้นำเสนอตัวอย่างความพยายามรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ำฝนในอดีต และข้อมูลปริมาณน้ำฝนที่ไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำเสียของเมือง และนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้พิจารณาถึงมาตรการควบคุมเหตุน้ำท่วม

CR: NHK World