ญี่ปุ่นจะปรับปรุงกฎหมายการลงทุนของบริษัทต่างชาติ

Oct 03 , 2019. NHK World

ญี่ปุ่นกำลังเตรียมที่จะช่วยให้บริษัทต่างชาติลงทุนในบริษัทญี่ปุ่นได้ง่ายขึ้น ถึงแม้คาดว่ากฎระเบียบบางอย่างจะเข้มงวดขึ้น ความเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในร่างกฎหมายนี้จะเสนอต่อรัฐสภาญี่ปุ่นในเร็ว ๆ นี้

กระบวนการสำหรับกรณีที่พิจารณาว่า ไม่เป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อความมั่นคงแห่งชาติจะได้รับการผ่อนคลาย นักลงทุนต่างชาติจะไม่จำเป็นต้องยื่นแจ้งล่วงหน้าอีกต่อไป

ปัจจุบันนี้ มีข้อกำหนดให้ธุรกิจที่ไม่ใช่สัญชาติญี่ปุ่น ต้องยื่นแจ้งล่วงหน้าเมื่อจะซื้อหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมการบิน นิวเคลียร์ และอื่นๆ

ข้อกำหนดนี้เพื่อป้องกันเทคโนโลยีชั้นสูง ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติไหลออกจากญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่นยังมีแผนจะเพิ่มความเข้มงวดกับนักลงทุน ที่ต้องการจะมีส่วนร่วมในการบริหารบริษัทที่ดำเนินการในธุรกิจที่อ่อนไหว

ร่างกฎหมายจะให้นักลงทุนประเภทนี้ต้องยื่นแจ้ง ถ้าหากมีแผนที่จะซื้อหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1

CR: NHK World