บริษัทญี่ปุ่นเตรียมการสำหรับการขึ้นภาษีผู้บริโภค

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน เวลา 19:10น. NHK World

บริษัทต่าง ๆ ในญี่ปุ่นกำลังเตรียมพร้อมในช่วงสุดท้าย สำหรับการขึ้นภาษีผู้บริโภคที่จะมีผลต่อสินค้าหลายประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม

ภาษีผู้บริโภคจะขึ้นจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 10 ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่า จำเป็นต้องขึ้นภาษีเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคมที่เพิ่มมากขึ้น และชำระหนี้สาธารณะจำนวนมหาศาล

ผู้คนต่างพากันไปจับจ่ายซื้อสินค้าในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนการขึ้นภาษี หลายคนซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย และกักตุนของใช้ในครัวเรือนต่าง ๆ

ภาษีสำหรับสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น อาหารและเครื่องดื่ม จะยังคงอยู่ที่ร้อยละ 8 แต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการทานอาหารภายในร้านจะเสียภาษีสูงขึ้น นี่เป็นครั้งแรกในญี่ปุ่นที่ใช้อัตราภาษีที่แตกต่างกันสำหรับสินค้าแต่ละชนิด

อัตราภาษีที่ต่างกันทำให้ร้านค้าต่าง ๆ ต้องมีขั้นตอนเพิ่มขึ้น ซูเปอร์มาเก็ต และร้านอาหารหลายแห่ง จะปิดร้านชั่วคราวเพื่ออัพเดทเครื่องบันทึกเงินสด และระบบอื่น ๆ

CR: NHK World