ญี่ปุ่นขึ้นอัตราภาษีผู้บริโภคเป็นร้อยละ 10 แล้ว

Oct 01 , 2019. NHK World

ภาษีผู้บริโภคในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 10 ในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่า การขึ้นภาษีนี้จำเป็นเพื่อช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายระบบประกันสังคมที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และเพื่อใช้หนี้สาธารณะจำนวนมหาศาล

อัตราภาษีสำหรับสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น อาหารและเครื่องดื่มจะยังอยู่ที่ร้อยละ 8 แต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการรับประทานอาหารที่ร้านจะถูกเรียกเก็บภาษีที่ร้อยละ 10 โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกในญี่ปุ่นที่มีการเรียกเก็บภาษีผู้บริโภคจากสินค้าต่างชนิดในอัตราที่ต่างกัน

นอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นยังได้เริ่มนำระบบสะสมแต้มมาใช้เพื่อลดผลกระทบจากการขึ้นภาษีและสนับสนุนการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสด ลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตหรือการชำระทางอิเล็กทรอนิกส์จะได้รับแต้มที่สามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดได้ในอนาคตจนถึงเดือนมิถุนายนปีหน้า

อย่างไรก็ตามบางคนกล่าวว่าอัตราภาษีที่แตกต่างกันและระบบสะสมแต้มนั้นซับซ้อนเกินไป

การขึ้นภาษีผู้บริโภคในครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 5 ปี คาดว่าการขึ้นภาษีครั้งล่าสุดจะทำให้รัฐบาลมีรายได้จากภาษีผู้บริโภคเพิ่มขึ้นราว 5 ล้าน 7 แสนล้านเยน หรือกว่า 1 ล้าน 6 แสนล้านบาท

ครึ่งหนึ่งของรายได้นี้จะนำไปใช้ในการจัดการศึกษาและให้บริการดูแลเด็กก่อนวัยเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และลดภาระทางการเงินในการรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เพื่อฟื้นฟูสภาวะทางการคลังของญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่า ด้วยการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ระบบประกันสังคมจะให้ประโยชน์ไม่เพียงต่อผู้สูงอายุแต่รวมไปถึงผู้คนในวัยอื่น ๆ ซึ่งรวมไปถึงครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดูบุตร

CR: NHK World