คำไขข่าว: มาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบของการขึ้นภาษีผู้บริโภค

Sep 18 , 2019. NHK World.

รัฐบาลญี่ปุ่นได้เตรียมมาตรการต่าง ๆ ไว้เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบจากการขึ้นภาษีผู้บริโภคจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 10 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม

เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลญี่ปุ่นจะคงอัตราภาษีไว้ที่ร้อยละ 8 สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์และอาหารที่รับประทานที่ร้าน นอกจากนี้ อัตราภาษีจะแตกต่างกันไปสำหรับอาหารประเภทเดียวกัน ขึ้นอยู่กับว่าเลือกที่จะรับประทานที่ร้าน ห่อกลับบ้าน หรือให้มาส่งที่บ้าน สำหรับเครื่องดื่มชูกำลังประเภทที่เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์กึ่งยารักษาโรคภายใต้กฎหมายญี่ปุ่นจะถูกเก็บภาษีอัตราร้อยละ 10 ส่วนประเภทอื่น ๆ จะถูกเก็บภาษีอัตราร้อยละ 8 ร้านค้าปลีกและร้านอาหารหลายแห่งกล่าวว่าระบบนี้ซับซ้อนเกินไปและเข้าใจยาก

นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจะนำระบบแต้มรางวัลมาใช้สำหรับผู้บริโภคที่จ่ายเงินโดยไม่ใช้เงินสดที่ร้านค้าปลีกและร้านอาหารขนาดเล็กและขนาดกลาง แต้มรางวัลนี้จะสามารถนำไปใช้สำหรับการซื้อในครั้งต่อไปได้ แต่ระบบนี้ก็มีความซับซ้อนเช่นกัน เนื่องจากอัตราการได้แต้มรางวัลนั้นจะแตกต่างกันไปตามขนาดของร้าน นอกจากนี้ ร้านค้ายังถูกบังคับให้ต้องซื้ออุปกรณ์เพื่อรองรับการจ่ายเงินโดยไม่ใช้เงินสด ทำให้บางคนชี้ว่า ยิ่งร้านค้าขนาดเล็กเท่าไรก็จะยิ่งเป็นการยากที่จะใช้ระบบแต้มรางวัลนี้

บรรดาร้านค้ากำลังกังวลเกี่ยวกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและความสับสนที่เกิดจากมาตรการเพื่อรับมือกับการขึ้นภาษี สำนักงานภาษีทั่วประเทศญี่ปุ่นกำลังจัดงานสัมมนาสำหรับภาคธุรกิจเพื่ออธิบายเกี่ยวกับการขึ้นภาษีและมาตรการต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ในอีกไม่ถึง 2 สัปดาห์ก็จะขึ้นภาษีแล้ว แต่ก็ยังคงไม่ชัดเจนว่ามาตรการต่าง ๆ เหล่านี้จะเริ่มใช้ได้อย่างราบรื่นหรือไม่

CR: NHK World