จำนวนนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้มายังญี่ปุ่นลดลงอย่างมาก

Sep 18 , 2019. NHK World.

ประมาณการว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ที่มายังญี่ปุ่นในเดือนสิงหาคมจะอยู่ที่ 308,700 คน ตามที่องค์การการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นหรือ JNTO ได้เผยแพร่จำนวนเบื้องต้น จำนวนนี้ลดลงร้อยละ 48 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว

ประมาณการว่าจำนวนนักท่องเที่ยวมายังญี่ปุ่นในเดือนสิงหาคมทั้งหมดอยู่ที่ราว 2,520,000 คน ลดลงร้อยละ 2.2 จากปีที่แล้ว

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ 11 เดือนที่จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว นักท่องเที่ยวลดลงเนื่องจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น พายุไต้ฝุ่นและเหตุแผ่นดินไหวในฮอกไกโด ทางตอนเหนือของญี่ปุ่น

นักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมลดลงร้อยละ 7.6 จำนวนที่ลดลงเป็นอย่างมากในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ชี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่ย่ำแย่ลงส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างเห็นได้ชัด

CR: NHK World