ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้จะช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย

Aug 22 , 2019. NHK World.

นายทาโร โคโนะ รัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่น นายหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน และนางคัง คย็อง-ฮวา รัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้ ได้เห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชียในด้านต่าง ๆ เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการลดความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติ

รัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสามได้ร่างเอกสารเกี่ยวกับความร่วมมือ “ไตรภาคี+X” ณ ที่ประชุมในกรุงปักกิ่งของจีน เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม

เอกสารนี้แสดงออกถึงความมุ่งมั่นของทั้งสามประเทศ เพื่อร่วมกันช่วยส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนในเอเชียและที่อื่น ๆ

เอกสารระบุว่าหากพิจารณาถึงประเทศที่กำลังพัฒนาจำนวนมากในเอเชียรวมถึงปัญหาร้ายแรงในการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมและไม่เพียงพอที่เอเชียกำลังเผชิญแล้ว ก็จำเป็นที่จะต้องค้นหาต้นแบบและสาขาใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาความร่วมมือไตรภาคีนี้

เอกสารดังกล่าวระบุว่า เศรษฐกิจที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการลดความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติ เป็นเรื่องสำคัญในความร่วมมือนี้ สาธารณสุข การลดความยากจน และการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลก็เป็นเรื่องที่ระบุในเอกสารเช่นกัน

ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้มีแผนที่จะค้นหาต้นแบบและโครงการที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ความร่วมมือเป็นไปด้วยความสมัครใจ ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน เปิดกว้าง โปร่งใส และบรรลุผลที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

CR:NHK World